[iroiro] Ryukyu Front Okinawa Ryukyu Front Yamahara (Yanbaru) Shikoku - Okinawa Prefecture Okinawa 100% juice 720ml × 2 pieces